Skogen och materialet

Jag hugger själv mitt virke i de egna skogarna kring Marieby. Björk, furu, sälg, rönn, asp och al finns i det jämtlländska virkesförrådet och jag arbetar allra helst i dessa lokala träslag. Men jag har också en kärleksaffär med trädet ask, så när en möbel vill byggas i ask får jag beställa virke från södern. Jag använder aldrig virke från trädarter som på något vis är hotade. Ytbehandlingsmetod av en färdig möbel väljer jag med omsorg, jag föredrar olja, såpa, vax och tempera framför lacker.