Snickeriet

Maskinerna dånar på och det är full fart i snickeriet, möbelbyggen och köksbyggen avlöser varandra. Snickeriet är litet och trivsamt och maskinparken består av pålitliga gamla gjutjärnspjäser och diverse handverktyg. Här arbetar jag mestadels själv eller ibland tillsammans med en kollega. Då och då hyr jag också ut plats för någon annans projekt.